Zásady ochrany osobních údajů

 
1/ Správce Vašimi osobními údaji je Piotr Jałocha, podnikající pod názvem PRO-OPTIMO Piotr Jałocha se sídlem: ul. Kielecka 97A / 7, 81-650 Gdyně.
2/ Osobní údaje jsou zpracovávány v následujících situacích:
a/předložení nabídky,
b/ uzavření smlouvy,
c/ poskytovat služby v souladu s uzavřenou smlouvou,
d/ plnění povinností vyplývajících z jiných předpisů,
e/ marketing a propagace služeb,
f / vymáhání pohledávek,
g / interní administrativní účely.
Poskytnutí údajů pro účely prezentace nabídky a uzavření smlouvy je dobrovolné a podmiňuje uzavření smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost předložit nabídku a uzavřít smlouvu.
3/ Osobní údaje mohou být sdílené:
a/ subjekty poskytující účetní služby,
b/ subjekty poskytující IT služby,
c / subjekty poskytující finanční služby.
4/ Osobní údaje bude zpracovávat doba nezbytné k dosažení cílů uvedených v bodě 2, tj.
a/ v rozsahu plnění smlouvy - do jejího ukončení a po této době po dobu a v rozsahu požadovaném zákonem nebo k zajištění případných nároků,
b/ v oblasti marketingu a propagace služeb - dokud svůj souhlas s tímto zpracováním neodvoláte,
c / v oblasti vnitřních administrativních účelů - do doby, než budou naplněny zákonem oprávněné zájmy podnikatele nebo dokud nevznesete námitku proti takovému zpracování.
5/ V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo zákon:
a/ přístup k datovému obsahu,
b/ opravu údajů,
c / smazat data,
d/ omezení zpracování údajů,
e/ vznést námitku proti zpracování údajů,
f / přenos dat,
g/ odvolat souhlas se zpracováním údajů pro účely marketingu a propagace služeb,
h/ podat stížnost u dozorového úřadu

Tento web používá k poskytování služeb na nejvyšší úrovni soubory cookie. Pokračováním v používání stránek souhlasíte s jejich používáním.