Budowa domku numer 3 zrealizowana została w ramach projektu "Doposażenie i rozbudowa ośrodka LETNIA PRZYSTAŃ w Rusinowie w Województwie zachodniopomorskim".

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013"